ፓስፖርት ለማመልከት

 

እባክዎ አገልግሎቱን አዘጋጅተን እንድንስጥዎ በጥንቃቄ አንብበው አስፈላጊውን ማስረጃዎች ከነ ፎቶ ኮፒያቸው አያይዘው ይላኩ፡፡ አዲሱ ማሽን ሪደብል ፓስፖርት በኢምባሲያችን በኩል አገር ቤት ተልኮ ስለሚዘጋጅ እባክዎ ከጉዞ ቀን ወይም ከታደሰ ፓስፖርት ጋር በተያያዘ አገልግሎት ከመጠየቅዎ ቢያንስ 45 ቀናት አስቀድመው ማመልከት ይጠበቅቦታል፡፡

 

 • አዲሱ ማሽን ሪደብል ፓስፖርት ለማግኘት የጣት አሻራ ማቅረብ ያስፈልጋል፡፡ ነገር ግን ከዚህ ቀደም አዲሱን ፓስፖርት ሲወስዱ የጣት አሻራ ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ መስጠት አያስፈልግዎትም፡፡ እድሜአቸው ከ14 አመት በታች የሆኑ ህጻናት አሻራ መስጠት አይጠበቅባቸውም፤ ሆኖም ከዚህ ቀደም ከ14 ዓመት በታች በመሆናቸው ምክንያት ያለ አሻራ አዲሱ ፓስፖርት ተዘጋጅቶላቸው ከነበረና አሁን ከ14ዓመትና በላይ ከሆኑ የጣት አሻራ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 • ፓስፖርትዎ ተዘጋጅቶ እስከሚደርስዎ ድረስ መቆየት የማይችሉና በተለያየ አጣዳፊ ምክንያቶች በአስቸኳይ ወደ አገርቤት መሄድ ከፈለጉ ወደ አገር ቤት መግቢያ ብቻ የሚያገለግለውን ሊሴ ፓሴ ብቻ (የሊሴ ፓሴ አገልግሎት የሚለውን ይክፈቱ) ወስደው ከአገር ቤት ፓስፖርት ማመልከት ይገባዎታል።
 • የፓስፖርትና የሊሴ ፓሴ ማመልከቻ በአንድ ላይ ማቅረብ ወይም የፓስፖርትዎ ማመልከቻ ከኤምባሲው ወደ አገር ቤት ከተላከ ከአንድ ወርና ከዚያ በላይ ሳይሆን ሊሴ ፓሴ ማመልከት አይቻልም። ነገር ግን ኢምባሲው ማመልከቻዎን አገር ቤት ከላከ አንድ ወርና ከዚያ በላይ ከሆነና ፓስፖርቱን ሳይረከቡ ጉዞዎ ከደረሰ ሊሴ ፓሴ ወስደው አገር ቤት ሲደርሱ ከኢሚግሬሽን ፓስፖርትዎን መረከብ ይችላሉ።
 • ኢምባሲው ፓስፖርትዎን ለማዘጋጀት ተጨማሪ ማስረጃዎች እንዲያቀርቡ ሲጠይቅ እባክዎ በተነገረዎት በሳምንት ግዜ ውስጥ ማስረጃውን ይላኩልን፡፡ ሆኖም ማስረጃውን እንዲልኩ ለ3ኛ ጊዜ ተገልጾልዎት ከሆነና በወቅቱ ካላቀረቡ ፋይልዎ ተመላሽ ተደርጎ እንደ አዲስ ማመልከት ይጠበቅቧታል፡፡
 • ባለጉዳዮች መላኪያም ሆነ መመለሻ ፖስታ መጠቀም የሚኖርባችሁ Tracking Number ባለው UPS, ወይም USPS EXPRESS MAIL መሆን ይገባዋል፡፡ የላኩት ፖስታ ወደ ኤምባሲያችን ለመድረሱም ሆነ የተዘጋጀለዎት ሰነድ ወደ እርሶ ተመላሽ ለመደረጉ ባለዎት የፖስታ Tracking Number በመጠቀም ማጣራት ሰለሚችሉ ይህንኑ መረጃ ለማረጋገጥ ወደ ኢምባሲው መደወል አይጠበቅብዎትም፡፡  የተዘጋጀለዎትን ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን በተረከብንበት እለት በላኩልን የመመለሻ ፖስታ ወደ እርሶ ይላካል፡፡
 1. አገልግሎቱ ያለቀ ፓስፖርት ለመቀየር/ለማሳደስ
 2. በጠፋ ፓስፖርት ምትክ አዲስ ፓስፖርት ለማግኘት
አገልግሎቱ ያለቀ ፓስፖርት ለመቀየር/ለማሳደስ
መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች
1)4 የፓስፖርት መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች የሚታዩ፣ መደቡ ነጣያለና ከጀርባው ስም የተጻፈበት)
2)ለመቀየር ወይም ለማሳደስ የተፈለገው ዋናው ፓስፖርት ማቅረብ
3)ለመቀየር ወይም ለማሳደስ የተፈለገው ፓስፖርት መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ ፎቶግራፍ፣ ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰበትን ገጽ የሚያሳይ በሁለት ኮፒ ማቅረብ
4)በአሜሪካን አገር የሚኖሩበትን ስታተስ የሚያሳይ የግሪን ካርድ  ወይም ግሪን ካርድ ከሌለዎት የ I-94 ወይም የስራ ፍቃድ ማስረጃ በሁለት ኮፒ
 

የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ መኒ ኦርደር /Money Order/ ሆኖ

 

ተራ ቁ.ፓስፖርትየአገልግሎት ክፍያ በዶላር
132 ገፅ ያለው ፓስፖርት60 ዶላር
264 ገፅ ያለው ፓስፖርት110 ዶላር
6)የጣት አሻራ ማቅረብ ለሚጠበቅባችሁ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅፅ (Form) ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን መላክ፤ ሆኖም ድርጅቱ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅፅ ከሌለው በኢምባሲያችን በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ ቅፅ (click here to download Fingerprint Capture FORM) መጠቀም ይቻላል፡፡
7)መጠየቂያ ቅጽ በሁለት ኮፒ መሙላት (click here to download FORM)
8)አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፓስታ Tracking Number ያለው (UPS,FEDEX, ወይም USPS EXPRESS MAIL ) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ፣
ማሳሰቢያ፡-
 • በFEDEX የመመለሻ ፖስታ አገልግሎት የምትጠቀሙ ከሆነ የFEDEX አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል። ሆኖም ግን የFEDEX አካውንት ከሌላችሁ ጥያቄያችሁን የማናስተናግድ መሆኑን እንገልፃለን።
 
በጠፋ ፓስፖርት ምትክ አዲስ ፓስፖርት ለመቀየር
መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች 
1)4 የፓስፖርት መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች የሚታዩ፣ መደቡ ነጣያለና ከጀርባው ስም የተጻፈበት)
2)የቀድሞ ፓስፖርት መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ ፎቶግራፍ፣ ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰበትን ገጽ የሚያሳይ በሁለት ኮፒ ወይም በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የልደት ምስክር ወረቀት ማቅረብ
3)ስለጣፋው ፓስፖርት የፖሊስ ማስረጃ ማቅረብ፣
4)በአሜሪካን አገር የሚኖሩበትን ስታተስ የሚያሳይ የግሪን ካርድ  ወይም ግሪን ካርድ ከሌለዎት የ -94 ኮፒ ወይም የስራ ፍቃድ ማስረጃ በሁለት ኮፒ
5)የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ መኒ ኦርደር /Money Order/ ሆኖ
 
 •  ለመጀመሪያ ጊዜ ምትክ ፓስፖርት ሲሰጥ ለባለ 32 ገፅ $90፣ ለባለ 64 ገፅ $165፤
 • ለሁለተኛ ጊዜ ምትክ ፓስፖርት ሲሰጥ ለባለ 32 ገፅ $120፣ ለባለ 64 ገፅ $220፤
 • ለሶስተኛ ጊዜ ምትክ ፓስፖርት በ5 ዓመት ጊዜ ውስጥ ጥያቄ ከቀረበ ለባለ 32 ገፅ $180፣ ለባለ 64 ገፅ $330፤
6)የጣት አሻራ ማቅረብ ለሚጠበቅባችሁ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅፅ (Form) ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን መላክ፤ ሆኖም ድርጅቱ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅፅ ከሌለው በኢምባሲያችን በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ ቅፅ (click here to download Fingerprint Capture FORM) መጠቀም ይቻላል፡፡
7)መጠየቂያ ቅጽ በሁለት ኮፒ መሙላት (click here to download FORM)
8)አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፓስታ Tracking Number ያለው (UPS, ወይም USPS EXPRESS MAIL ) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ