አገልግሎቱ የሚፈጅበት ጊዜ

አገልግሎቱ የሚፈጅበት ጊዜ
የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድና ፖስፖርት አገልግሎት ለማስፈፀም ቢያንስ 3 ወራት ይፈጃል።